Diploma's

survival diploma a-b-c Future-Sports biedt u de mogelijkheid aan om uw zoon/dochter het internationale zwemsurvival diploma ABC te halen. Wij zien dit diploma als 1 traject waarbij uw kind het A, B en het C diploma behaalt.
Het traject naar het A diploma toe zal gestimuleerd worden door het geven van certificaten per behaald niveau.

Het B diploma volgt hierna en geven wij ook op onze beide locaties. Qua onderdelen verschillen het A en B diploma niet veel van elkaar. Bij het B diploma is bij de meeste onderdelen de afstand iets langer en daarnaast worden er hogere eisen gesteld aan het uitvoeringsniveau.

Het C-diploma kunnen wij niet geven op beide locaties. De zwembaden zijn hier niet toereikend genoeg voor. Wij kunnen u hiervoor enkele zwemscholen aanraden in de omgeving.

Diplomazwemmen

Eindelijk is het dan zover, uw kind is klaar voor het afzwemmen. Wij vinden het belangrijk de vaardigheden te toetsen in een regulier zwembad. Uw kind zwemt daarom in een 25 meterbad af voor het zwemdiploma. Voor het diploma-zwemmen zullen de kinderen een aantal keer oefenen/wennen in het grote bad.

Op dit moment zwemmen de kinderen voor het diploma-zwemmen in zwembad de Driesprong in Zoetermeer. Wij brengen voor het proef- en diploma-zwemmen extra kosten in rekening.

Top