Diploma's

Zwemdiploma A Future-Sports biedt u de mogelijkheid aan om uw zoon/dochter het erkende Zwem-ABC te halen. Wij zien dit diploma als 1 traject waarbij uw kind het A, B en het C diploma behaalt.
Het traject naar het A diploma toe zal gestimuleerd worden door het geven van certificaten per behaald niveau.

Het B diploma volgt hierna en geven wij ook in het zwembad van Ipse. Qua onderdelen verschillen het A en B diploma niet veel van elkaar. Bij het B diploma is bij de meeste onderdelen de afstand iets langer en daarnaast worden er hogere eisen gesteld aan het uitvoeringsniveau.

Het C-diploma kunnen wij niet geven in Ipse. Het zwembad is hier niet toereikend genoeg voor. U kunt hiervoor instromen bij onze andere zwemschool Zweminstituut. Het C-diploma kan hier behaald worden in Rijswijk en Zoetermeer.

Diplomazwemmen

Eindelijk is het dan zover, uw kind is klaar voor het afzwemmen.
Het zwembad van Ipse waar uw kind zwemles heeft, voldoet niet aan de eisen om te mogen diploma­zwemmen. Uw kind zwemt in een 25 meterbad af voor het zwemdiploma. Voor het diploma­zwemmen zullen de kinderen een aantal keer oefenen/wennen in het grote bad.

Op dit moment zwemmen de kinderen voor het diploma­zwemmen in zwembad de Veur te Zoetermeer. Wij brengen voor het proef- en diploma­zwemmen extra kosten in rekening.

Top